HOME PAGE

Ҳ.Исломов. «Мавлоно Ориф Деггароний». Т., Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2007. 84б. (М.Ҳасаний билан ҳаммуаллифликда). Рисолада Хожагон-Нақшбандия тариқати вакилларидан бирининг ҳаёти, фаолияти ва ижоди ўрганилган.

Рисола тасаввуф тарихини ўрганувчи мутахассислар ва кенг ўқувчилар оммаси учун фойдали.

 

 
   
 
   
 
   
   
   
 
 

Муҳаммад Умар қори Умидий Марғилоний. «Мактубчаи хон». Табдил ва нашрга тайёрловчи т.ф.н. О.Жалилов. – Т., 2007. 44б. Рисолада Қўқон хонлиги тарихчиси Муҳаммад Умар қори Умидий Марғилонийнинг назмда ёзилган «Мак-тубчаи хон» номли тарихий асари кирилл ёзувига табдил ыилинган ва керакли изоҳлар тузилган. Асарда Қўқон хонлигининг 1842-1876 йиллардаги тарихи баён этилган.

Нашр этилган асар Қўқон хонлиги ва умуман Ўрта Осиё тарихи билан шуғулланаётган мутахассислар учун манба вазифасини ўтайди.

 
   
 
 
 
 
 

Абдухолиқ Абдурасул ўғли. «Чин ва Мочин». Т.: Фан, 2006. 159б.

Ушбу китобда хитой, ҳинд, туркий, араб, форс ва бошқа манбаларда тилга олинган «Чин» ва «Мочин» атамалари билан боғлиқ геэтник, этник номлар таҳлил қилинган .

Китоб Хитой ва Марказий Осиё тарихи, тарихий география билан шуғулланувчиларга мўлжалланган.

 
   
   
   
 
 
 

«Внутренняя и внешняя политика зарубежных стран Востока и Запада» номли ўқув қўлланма нашр этилди (умумий ҳажми 25 б.т.; шундан 10 б.т. лойиҳа иштирокчиси Н.Каримова томонидан ёзилган).

Китоб олий ва ўрта махсус ўқув юртларининг талабаларига мўлжалланган.

 
   
   
     
 

М.Ҳасаний. «Мавлоно Ориф Деггароний». Т .: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти , 2007. 84 б . (Ҳ. Исломий билан ҳаммуаллифликда ).

Рисола тасаввуф тарихи билан қизиқувчи китобхонлар учун мўлжалланган.

 
   
   
       
   

 

 
   

<< қайтиш >> <<Умумий ҳисобот>>

 
   
         
         
       
Copyright 2005 © beruniy.6te.net
       
       
ЎзР Фанлар Академияси Шарқшунослик Институти
       
Free Web Hosting