БОШ САХИФА
                             
                             
 

Мирзо Улуғбек

   
 
. Мирзо Улуғбек ҳаёти ва ижоди
2009 - Халқаро астрономия йили
   
                       
 
. Му стақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги
   
 
. Янгиликлар       Шарқшунослик институти томонидан тайёрланган нашрлар:    
   
Булардан ташқари ...

...Шарқшунослик институти олимлари ва ходимлари 2009 йилда ҳам...

...дунё тан олган, ўз замонасининг етук олими...

...Мирзо Улуғбекнинг илмий изланишларини авлодларга етказиб бериш мақсадида кўплаб ишларни амалга оширишни режалаштирганлар...

...Бу каби жонкуяр олимларимиз бўлган А.А.Аҳмедов ва Д.Ю.Юсуповаларнинг ишларига ривож тилаймиз...

1. Улугбек Мухаммад Тарагай. “Зидж” Нов ы е Гураганов ы астрономические таблиц ы. Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А.А.Ахмедова. Ташкент Из-во «Фан». 1994. 355 с .
   
       
   
2. Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига бағишланган халқаро илмий анжуманнинг материаллари. Тошкент-Самарқанд. 1994. “Фан” нашриёти. 267 б.
   
     
 
3. Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига бағишланган халқаро илмий анжуман маърузаларининг тезислари. 1994. 70 б.
   
       
 
4. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Кириш сўз, изоҳлар муаллифи Б.Аҳмедов, форс тилидан Б.Аҳмедов, Н.Норқулов ва М.Ҳасаний таржимаси. Тошкент. Чўлпон, 1994. 351 б.
   
     
   
5. Турғун Файзиев. Мирзо Улуғбек авлодлари. Тошкент. “Ёзувчи” 1994. 39 б.
   
 
6. Мирзо Улуғбек. Илми нужум. Таржимон, изоҳлар муаллифи ва нашрга тайёрловчи Ашраф Аҳмад. Тошкент. А.Қодирий нашриёти. 1994. 112 б.
   
   
7. Ашраф Аҳмад. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. Тошкент. А.Қодирий нашриёти. 1994. 40 б.
   
8. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Тўплам. Б.Аҳмедов, У.Уватов, Ғ.Каримов ва бошқалар. Тошкент “Ўқитувчи” 1996. 311 б.
       
 
. Мирзо Улуғбек ижодига бағишланган тошбосма китобларимиз саҳифасига марҳамат!
       
     
 
 
   
           
           
     
             
             
                   
                   
            Расмларни катта ҳамжда юклаб олиш    
                               
 
. Мирзо Улуғбек ижодига бағишланган ШИ фондида сақланаётган қўлёзма асарлардан олинган фотокопиялар саҳифасига . . .. ..марҳамат!    
 
     
 
 
   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
            Расмларни катта ҳамжда юклаб олиш          
                                       
       
| Раҳбарият | Институт ҳаёти | Янгиликлар | Эълонлар | Илмий Кенгаш | Китоблар |
       
       
| Мақолалар | ШИ фонди | ШИ журнали | Мирзо Улуғбек | Ташқи алоқалар | Ихтисослаган кенгаш |
       
   
Copyright 2005 © beruniy.6te.net
   
   
ЎзР Фанлар Академияси Шарқшунослик Институти
   
Free Web Hosting